Ga naar de inhoud
Welkom bij Uniconstruct
Geef uw postcode in om geholpen te worden door de partner van het Uniconstruct-netwerk in uw regio.

Warmtepompen

Warmtepompen (projectservice)

Haast elk gebouw moet conform de regelgevingen voorzien worden van hernieuwbare energietechnieken. Het gebruik van warmtepompen zal sterk aangeraden zijn omwille van de verplichtingen inzake hernieuwbare energie en de maximum ontwerpvertrektemperatuur van het warmte-afgiftesysteem.

De regelgeving en prestatiecriteria zijn verschillend voor residentiële en niet-residentiële gebouwen. De keuze varieert ook naargelang het project nieuwbouw, renovatie of een ingrijpende renovatie omvat. Dit alles vraagt de nodige aandacht van architect, bouwheer en aannemer. Een goed gedimensioneerd systeem is noodzakelijk, aangepast aan de warmteverliezen van het gebouw.

Hoe kiezen we nu het juiste systeem, en dimensioneren we het conform de vereisten en ook de regelgeving? Neem contact met ons voor uw project.

Onze aanpak

  1. Contacteer ons en mail ons uw plan indien nieuwbouw (dwg of pdf), bij renovatie overlopen we met u onze checklist.
  2. Bezorg ons ook het EPB-voorontwerp (indien reeds beschikbaar) en de warmteverliesberekening voor uw project.
  3. Overlegmoment : we bespreken met u op locatie of bij u de details van uw project (geothermie, of lucht-water, of een monoblock unit, ...)
  4. U ontvangt een offerte voor uw project
  5. Bij bestelling bezorgen u een ontwerpvoorstel en materiaallijst*
  6. U haalt af of we leveren de materialen bij u of op de werf
  7. U plaatst het systeem
  8. Het systeem wordt opgestart*

*: indien gewenst / optioneel

Contacteer ons

U heeft reeds een project in de pipeline? Aarzel niet en neem snel contact. Geniet van onze projectservice. Neem contact en mail ons uw plan voor een passende offerte.

Lees meer

Offcanvas