Troba-plus
  Wat?
 • TROBA-PLUS is een betrouwbare en duurzaam functionerende oppervlaktedrainage, die horizontaal op met afschot aangebrachte afdichtingen wordt gelegd.
 • Het is opgebouwd uit een gesloten polyethyleenfolie met aan één kant noppen, waarop een filtervlies is aangebracht.
 • Bij TROBA-PLUS 8G is er in plaats van een filtervlies een gaas met een maasbreedte van ca. 2 x 2 mm opgelijmd.

 • Toepassingen:
 • De noppenzijde met filtervlies/gaas waarop de bekledingsconstructie komt, werkt over de volledige oppervlakte als een drainagelaag (capillair passieve drainage) met een uitzonderlijk hoge waterafvoercapaciteit.
 • TROBA-PLUS beschermt tegelijk de afdichting in de vorm van een gesloten polyethyleenstrook.
 • De dicht bij elkaar staande noppen, die de vorm hebben van stompe kegels, zijn bestand tegen zeer hoge drukbelastingen.
 • De open ruimte tussen de noppenbaan en het filtervlies/gaas vormt een warmte- en contactgeluidsisolerende luchtlaag die de afdichting extra beschermt tegen schadelijke thermische belastingen. Hierdoor wordt een gelijkmatige en vlakke spreiding van de belasting boven de afdichting verkregen.
 • Kleine fouten in het afdichtingsafschot, zoals bijvoorbeeld oneffenheden of verhogingen aan overlappingen die tot opstuwend water kunnen leiden, worden hiermee doeltreffend overbrugd.
Geef uw postcode in om de Uniconstruct-partner in uw regio te vinden