Geosky
  • Geosky is een systeembekisting voor het afstellen van volle betonplaten, in zijn geheel gestort in beton
  • Het Geoskysysteem zorgt voor een snellere ontkistingsmogelijkheid, zodat een groot deel van de bekistingbalken en de panelen reeds in een vroeger stadium kan afgebroken worden.
  • Een groot deel van de panelen, balken en schoren komen dus sneller vrij en kunnen bijgevolg reeds elders worden ingezet.
  • Slechts een deel van de bekisting moet blijven staan tijdens het volledige uithardingsproces van de betonplaat. Hierdoor moet per werf veel minder materiaal gebruikt worden
  • www.geoplast.be
    www.geoplast.it
Geef uw postcode in om de Uniconstruct-partner in uw regio te vinden